Ciało komórki nerwowej - Część neuronu otaczająca jądro komórkowe. Znajdują się w nim takie same organelle jak w większości komórek ciała, Akson - pojedyncza długa wypustka odprowadzająca impuls nerwowy z ciała neuronu, Osłonka mielinowa - osłonka pokrywająca aksony, Dendryty - wypustki doprowadzające impulsy nerwowe do ciała komórki, Synapsy - dzięki nim neurony przekazują impulsy nerwowe, Neuron - Przekazuje informację w postaci impulsów nerwowych, Komórki glejowe - ich zadaniem jest ochrona i odżywianie komórek nerwowych, Rdzeń kręgowy - Część ośrodkowego układu nerwowego, która biegnie wzdłuż kręgosłupa, Mózgowie - najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego, znajdująca się w czaszce,

Elementy układu nerwowego

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?