Ucho zewnętrzne: małżowina uszna, przewód słuchowy, Ucho środkowe: błona bębenkowa, młoteczek, kowadełko, strzemiączko, trąbka słuchowa, Ucho wewnętrzne: ślimak, nerw przedsionkowo-ślimakowy, błędnik, narząd spiralny,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?