Create better lessons quicker
1) Kako se zove ova životinja? a) vlaska b) vila c) vidra d) dabar 2) Kako se zova ova biljka koju nalazimo uz vode stajaćice? a) perunika b) trska c) rogoznica d) rogoz e) topola 3) Vode tekućice su: a) bare, potoci, jezera b) bare, močvare, rijeke c) more, močvare, lokve d) rijeke, potoci, rječice 4) Vode stajaćice su: a) bara, lokva, močvara, jezero, more b) bara i rijeka c) rijeka i močvara d) more, rijeka, bara, potok 5) Prepoznaj ovu biljku. a) joha b) vrba c) topola 6) Kako se zove ugrožena i gotovo istrebljena životinja koja živi u Jadranskom moru? a) pliskavica b) sredozemna medvjednica c) sredozemna medvjedica d) dupin e) lignja 7) Odaberi biljke koje žive uz vode stajaćice. a) b) c) d) 8) Odaberi biljke koje žive u vodama tekućicama. a) b) c) d) 9) Kako se zove ova riba koja voli brze gorske potoke? a) štuka b) pastrva c) som d) adrijana 10) Kakva mogu biti jezera prema postanku? a) umjetna i prirodna b) slatka i slana 11) Izdvoji stanovnike voda stajaćica. a) čaplja b) papagaj c) vidra d) e) žaba f) divlji patak 12) Što je otok? a) Otok je dio kopna sa svih strana okružen morem. b) Otok nije kopno. c) Otok je dio kopna samo s jedne strane spojen s kopnom. 13) Kakvog je okusa more? a) slano b) kiselo c) slatko 14) U morskom plićaku gdje raste alga morska salata znači da je: a) more čisto b) more onečišćeno 15) Tko se krije u mračnim morskim špiljama? Odaberi sliku. a) b) c) d) 16) Odaberi ribe koje ubrajamo u plavu ribu. a) srdela b) škarpina c) skuša d) zubatac 17) Odaberi biljke koje rastu uz more. a) maslina b) joha c) smokva d) šparoga e) dunja

Vode u zavičaju

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c