1) Urči délku noty a) nota celá b) nota půlová c) nota čtvrťová d) nota osminová 2) Urči délku noty a) nota celá b) nota půlová c) nota čtvrťová d) nota osminová 3) Urči délku noty a) nota celá b) nota půlová c) nota čtvrťová d) nota osminová 4) Urči délku noty a) nota celá b) nota půlová c) nota čtvrťová d) nota osminová 5) O jakou notu se jedná? a) c 1 b) d 1 c) e 1 d) c 2 6) O jakou notu se jedná? a) c 1 b) e 1 c) g 1 d) c 2 7) Houslový klíč můžeme nazvat také: a) F klíč b) G klíč c) D klíč d) A klíč 8) Na obrázku vidíš: a) notovou osnovu b) notovou rovnici c) notové řádky d) noty 9) Na obrázku je pomlka: a) celá b) půlová c) čtvrťová 10) Kolik dob má nota celá? a) 4 doby b) 2 doby c) 1 dobu d) půl doby 11) Kolik dob má nota čtvrťová? a) 4 doby b) 2 doby c) 1 dobu d) půl doby 12) Déle než 1 notu celou budeme hrát: a) 6 not osminových b) 3 noty čtvrťové c) 2 noty půlové d) 5 not čtvrťových

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?