Odruchy - automatyczna reakcja na bodziec, zachodząca bez udziału świadomości za pośrednictwem obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego., Odruchy bezwarunkowe - reakcje wrodzone, zachodzą bez udziału kory mózgu., Odruchy warunkowe - reakcje nabyte, zachodzą za pośrednictwem kory mózgu, ich zestaw jest indywidualny dla każdego osobnika.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?