1) Przykładem synonimów są: a) auto i samochód b) biedny i bogaty c) szybki i szybszy 2) Synonimem wyrazu telefon jest: a) smartfon b) komputer c) sms 3) Który szereg wyrazów składa się z samych przymiotników? a) Kolor, taniec, film. b) Kolorowy, taneczny, filmowy. c) Kolorowo, tanecznie, filmowo. 4) Wyrazy, które mają wiele znaczeń to: a) synonimy b) antonimy c) homonimy 5) Przykładem homonimu jest: a) ołówek b) para c) plecak 6) Wyraz pokój ma wiele znaczeń. a) prawda b) fałsz 7) Informacje dotyczące zasad pisowni wyrazów znajdziemy w: a) słowniku języka polskiego b) encyklopedii c) słowniku ortograficznym 8) Przysłówek to część mowy określająca czynności, stany oraz inne cechy i odpowiadająca na pytania: a) kto? co? b) jaki? jak? jakie? c) jak? gdzie? kiedy? 9) Przymiotniki mogą występować w trzech stopniach: równym, wyższym i najwyższym. a) prawda b) fałsz 10) W której grupie zapisano tylko wyrazy trzysylabowe? a) trybuny, zawodnik, sędzia b) boisko, drużyna, bilety c) mistrzostwa, kibice, bramkarz

Edukacja wczesnoszkolna - quiz polonistyczny

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?