1) Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από a) σωματίδια b) πρωτόνια c) νετρόνια d) ηλεκτρόνια 2) Τα πρωτόνια έχουν a) θετικό ηλεκτρικό φορτίο (+) b) αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (-) c) δεν είναι φορτισμένα 3) Τα ηλεκτρόνια κινούνται a) γύρω από το άτομο b) γύρω από τον πυρήνα 4) Στα ηλεκτρικά ουδέτερα σώματα το θετικό φορτίο των πρωτονίων είναι a) ίσο με το αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων b) μεγαλύτερο από το αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων c) μικρότερο από το αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων 5) Το θετικό φορτίο (+) του πυρήνα μπορεί να μεταφερθεί από ένα σώμα σε ένα άλλο. a) Σωστό b) Λάθος 6) Τα ηλεκτρόνια μετακινούνται από σώμα σε σώμα μέσω a) του αέρα b) του νερού c) της τριβής 7) Αν τρίψουμε ένα μπαλόνι σε ένα μάλλινο μπλουζάκι θα δούμε ότι στέκεται στον τοίχο , γιατί a) έχει φορτιστεί αρνητικά από την τριβή με την μπλούζα b) είναι ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα 8) Όταν αφαιρούμε ηλεκτρόνια το σώμα φορτίζεται a) αρνητικά (-) b) θετικά (+) 9) Τα ηλεκτρόνια που μεταφέρονται σε ένα σώμα δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα σε αυτό , έτσι τα ονομάζουμε a) στατικά b) μεταβλητά c) σταθερά 10) Τα σώματα με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο a) έλκονται b) απωθούνται 11) Τα σώματα με όμοιο ηλεκτρικό φορτίο a) πλησιάζουν το ένα το άλλο b) απομακρύνονται

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?