Η μαμά ετοιμάζει τα πιάτα στο τραπέζι., Εγώ είμαι μαθητής της Α΄τάξης., Το παιδί διαβάζει τα μαθήματά του., Εμείς μένουμε στο κέντρο της Πάτρας., Το καλοκαίρι θα πάμε διακοπές στη θάλασσα., Το απόγευμα κατεβαίνω και πάιζω στην πλατεία., Δεν μου αρέσει που τα σχολεία είναι κλειστά..

Βάζω τις λέξεις στη σωστή σειρά

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?