1) Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi? a) 22 kwietnia b) 5 czerwca c) 22 września d) 10 października 2) Który z odpadów wrzucisz do żółtego pojemnika? a) plastik b) szkło c) metal d) papier 3) Do którego pojemnika wrzucisz szklane butelki? a) zielony b) niebieski c) Zółty d) 4) Nauka, która bada zależności między organizmami a środowiskiem a) sozologia b) ekologia c) filozofia d) ekonomia 5) Populacja stanowi zbiór osobników w danym czasie i obszarze a) jednego gatunku b) różnych gatunków 6) Organizmy żyjące w określonym ekosystemie a) biocenoza b) biotop 7) Rośliny w łańcuchu pokarmowym a) producenci b) konsumenci c) destruenci 8) Jakie zwierzę umieściła w swoim znaczku Liga Ochrony Przyrody?  a) żubr b) niedźwiedź c) wilk 9) Przetwarzanie odpadów na nowe produkty a) recykling b) segregacja 10) w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oddasz a) telefon bez baterii b) zużyte baterie c) plastikowe nakrętki 11) Które z wymienionych źródeł energii nie należy do odnawialnych? a) węgiel b) wiatr c) woda d) Słońce 12) Hasło przewodnie Dnia Ziemi w 2021 roku a) "Przywrócić naszą Ziemię" b) "Chrońmy nasze gatunki" c) "Sprzątanie świata" 13) Kwieciste trawniki zakłada się dla ochrony a) pszczół b) kotów 14) Promienie UV aktywizują skórę do produkcji witaminy a) D b) C c) A 15) Najzdrowszym napojem dla Ciebie jest a) surowa woda mineralna b) gotowana herbata c) napój energetyczny z cukrem 16) Akcja "Godzina dla Ziemi" zwraca uwagę na konieczność oszczędzania a) energii elektrycznej b) wody c) żywności 17) Hasło "ochrona klimatu" jest związana z emisją a) dwutlenku węgla b) tlenu c) pary wodnej 18) Podczas ćwiczeń fizycznych należy dbać o dostęp świeżego powietrza z  a) tlenem b) dwutlenkiem węgla c) parą wodną 19) Najzdrowszym dla Ciebie środkiem transportu jest a) rower b) autobus c) samochód 20) Najważniejsze dla efektywnej nauki jest a) pozytywne nastawienie i ciekawość b) strach przed karą c) chęć zysku za wszelką cenę

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?