1) τρίβ_ντας a) ο b) ω 2) κολυμπ_ντας a) ό b) ώ 3) γελ_ντας a) ό b) ώ 4) μαγειρεύ_ντας a) ο b) ω 5) ζωγραφίζ_ντας a) ο b) ω 6) γράφ_ντας a) ο b) ω 7) πετ_ντας a) ό b) ώ 8) πέφτ_ντας a) ο b) ω 9) σκουπίζ_ντας a) ο b) ω 10) χορεύ_ντας a) ο b) ω 11) περπατ_ντας a) ό b) ώ 12) συζητ_ντας a) ό b) ώ 13) λέγ_ντας a) ο b) ω 14) θέλ_ντας a) ο b) ω 15) βοηθ_ντας a) ό b) ώ 16) τρώγ_ντας a) ο b) ω 17) κλαίγ_ντας a) ο b) ω 18) οδηγ_ντας a) ό b) ώ

Μετοχές σε -οντας και -ώντας

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?