1) Miből készítettem "hangszert"? a) papírdoboz b) szívószál c) papírlap 2) A síp hangját a síp ................ megváltoztatásával módosíthatjuk. a) hosszának b) színének c) alakjának 3) A húros hangszerek hang magassága …………………. függ. a) csak a húr hosszától b) csak a húr feszítettségétől c) a húr hosszától és feszítettségétől is 4) A hang nem terjedhet benne: a) vas b) víz c) vákuum 5) A hang sebessége a levegőben körülbelül: a) 3400 m/s b) 340 km/h c) 340 m/s 6) A hang sebessége ...................függ. a) csak a közvetítő anyagtól b) csak a hőmérséklettől c) közvetítő anyagtól és a hőmérséklettől 7) Melyik szobahőmérsékletű anyagban leggyorsabb a hang? a) vas b) víz c) levegő 8) Kik hallgatták a sínre feküdve a vonat közeledését? a) eszkimók b) indiánok c) inkák 9) A frekvencia azt, mutatja meg, hogy 1 másodperc alatt mennyit rezdül. a) igaz b) hamis 10) Frekvencia jele: a) f b) Hz c) m/s 11) Az emberi fül 20 Hz és 20000 Hz között hallhatja a hangot. a) igaz b) hamis 12) Hogyan viszonyul egymáshoz az ultrahang és a hallható hang ? a) az ultrahangé nagyobb. b) az ultrahangé kisebb c) egyenlő, nem a rezgésszám alapján különböztetjük meg. 13) Az állatok a hallható hangon kívül milyen hanggal kommunikálhatnak, tájékozódhatnak? a) csak infrahang. b) csak ultrahang c) infra- és ultrahanggal is. 14) Hang is egy hullám. a) igaz b) hamis 15) A hanghullám az anyag határáról ..................................... a) csak visszaverődhet b) csak elnyelődhet c) visszaverődhet és elnyelődhet

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?