2 φορές το 2 - 2+2=4, 3 φορές το 5 - 5+5+5=15, 2 φορές το 3 - 3+3=6, 2 φορές το 5 - 5+5=10, 1 φορά το 6 - 6=6, 3 φορές το 4 - 4+4+4=12, 3 φορές το 10 - 10+10+10=30, 5 φορές το 2 - 2+2+2+2+2=10,

Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό Α΄Δημοτικού

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?