tendo - tetiva, musculus - mišić, musculus longus capitis - dugački mišić glave, musculus longus colli - dugački vratni mišić, musculus levator scapulae - podizač lopatice, musculus trapezius - trapezni mišić, musculus latissimus dorsi - najširi leđni mišić, musculus erector spinae - ispravljač kralježnice, musculus pectoralis maior - veliki prsni mišić, musculus rectus abdominis - ravni trbušni mišić, musculus obliquus externus abdominis - vanjski kosi trbušni mišić, musculus obliquus internus abdominis - unutarnji kosi trbušni mišić, musculus transversus abdominis - poprečni trbušni mišić, musculus deltoideus - deltoidni mišić, musculus biceps brachii - dvoglavi nadlaktični mišić, musculus brachiālis - nadlaktični mišić, musculus triceps brachii - troglavi nadlaktični mišić, musculus psoas maior - veliki slabinski mišić, musculus iliacus - bočni mišić, musculus gluteus maximus - najveći stražnjični mišić, musculus gluteus medius - srednji stražnjični mišić, musculus gluteus minimus - najmanji stražnjični mišić, musculus adductor magnus - veliki mišić primicač, musculus quadriceps femoris - četveroglavi bedreni mišić, musculus biceps femoris - dvoglavi bedreni mišić, musculus tibialis anterior - prednji goljenični mišić, musculus triceps surae - troglavi gnjatni mišić peroneus,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?