ion - Töltéssel rendelkező kémiai részecske., kation - Pozitív töltésű ion., ionrács - Olyan kristályrács, amelyben a nagy számú ionokat ionkötés tartja össze. , anion - Negatív töltésű ionok., ionkötés - Az ellentétes töltésű ionok között kialakuló vonzóerő, elsőrendű kötés., kovalens kötés - Atomok között közös elektronpárokkal kialakított elsőrendű kötés., fémrács - Az a kristályrács, amelyben nagy számú fématomot fémes kötés tart össze., tömegszám - A protonok és neutronok számának összege., (delokalizált) elektronok - szabadon mozgó negatív töltésű részecskék a fémrácsban, atomrács - kovalens kötéssel kapcsolódó atomok alkotják a kristályrácsot,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?