A szentség elnevezései - Alámerítés, fürdő (görögül: baptiszmosz);az újjászületés, a megvilágosodás szentsége., A szentség előképei - A víz, Noé bárkája, átkelés a Vörös-tengeren, átkelés a Jordán folyón, a fiú gyermekek körülmetélése, az elsőszülött fiú bemutatása a jeruzsálemi templomban., A szentség alapítása - Jézus megkeresztelkedik Jánosnál a Jordán folyóban. Jézus elküldi az apostolokat, hogy kereszteljék meg az embereket. (Mt.28,19), A szentség anyaga - A vízzel való leöntés., A szentség szertartása - Vízben való alámerítés, vízzel való leöntés háromszor. A keresztnév kimondása. "Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében", A szentség kiszolgáltatója - Püspök, pap, diakónus; szükség esetén bárki., A szentség felvevője - Bárki, aki még nem keresztelkedett meg., A szentség feltételei - A keresztény hit megvallása (csecsemők esetében a szülők, keresztszülők által)., A szentség hatása - Megbocsátja az áteredő bűnt és minden személyes bűnt. A megszentelő kegyelembe részesít. isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. Eltörölhetetlen jegyet (karaktert) ad.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?