Poza tym - Besides, Co więcej - Moreover, Moim zdaniem - In my opinion, Zgaduję, że - I guess that, Myślę, że - I think that, Po pierwsze - Firstly, Po drugie - Secondly, Na koniec - Finally, poza - except, również - also, prawie - almost, nawet - even, też - too, nie tylko - not only, tylko - only, ale również - but also, Jednak - However, ponieważ - because, więc - so, z powodu - because of,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?