1) המשפט הכתוב בסיפור הוא: "ביום קיץ חם ביקשה אמא משחר לשמור על אחיו הקטן, רועי"  יוסי קרא את המשפט כך: "בְּיוֹם קַיִץ חַם בִּקְּשָׁה אִמָּא מִשַּׁחַר לִשְׁמֹר עַל אַחִיוֹ הַקָּטָן רוֹעִי". מה הטעות? a) חסרה מילה b) טעות בניקוד c) חסרה אות/ הוספה של אות d) החלפת מילה במילה אחרת 2) המשפט הכתוב בסיפור הוא: "שחר עצם את עיניו לרגע וכשפקח אותן שוב לא ראה את רועי".   יוסי קרא את המשפט כך: "שַׁחַר עָצַם אֶת עֵינָיו לְרֶגַע וְכְּשֶׁפָקָח אוֹתָן שׁוּב לֹא רָאָה אֶת רוֹעִי.". מה הטעות a) חסרה מילה b) טעות בניקוד c) חסרה אות/ הוספה של אות d) החלפת מילה במילה אחרת 3) המשפט הכתוב בסיפור הוא: "הציפרים שעל צמרתו של עץ התות פרחו בבהלה לשמים".   יוסי קרא את המשפט כך: "הַצִּפֳּרִים שֶׁעַל צַמַּרְתּוֹ שֶׁל עֵץ הַתּוּת בָּרְחוּ בְּבֶהָלָה לַשָּׁמַיִם". מה הטעות a) חסרה מילה b) טעות בניקוד c) חסרה אות/ הוספה של אות d) החלפת מילה במילה אחרת 4) המשפט הכתוב בסיפור הוא: "הקטן ניסה להשתחרר, אך לא הצליח".   יוסי קרא את המשפט כך: "הַקָּטָן נִסָּה לְהִשְׁתַּחְרֵר, וְלֹא הִצְלִיחַ". מה הטעות a) חסרה מילה b) טעות בניקוד c) חסרה אות/ הוספה של אות d) החלפת מילה במילה אחרת 5) המשפט הכתוב בסיפור הוא: "אחר כך נזכר שבזכות הכלבה הנאמנה מצא את אחיו האובד".   יוסי קרא את המשפט כך: "אַחַר כָּךְ נִזְכַּר שֶׁבִּזְכוּת הַכַּלְבָּה הַנֶּאֱמָנָה מָצָא אֶת אָחִיו הָאָבוּד". מה הטעות a) חסרה מילה b) טעות בניקוד c) חסרה אות/ הוספה של אות d) החלפת מילה במילה אחרת 6) המשפט הכתוב בסיפור הוא: "פתאום חש שמישהו מושך במכנסיו".   יוסי קרא את המשפט כך: "פִּתְאוֹם חָשׁ שֶׁמִּישֶׁהוּ מוֹשֵׁךְ בַּמִּכְנָס". מה הטעות a) חסרה מילה b) טעות בניקוד c) חסרה אות/ הוספה של אות d) החלפת מילה במילה אחרת 7) המשפט הכתוב בסיפור הוא: "לפתע זינקה לעבר סבך השיחים בודי".   יוסי קרא את המשפט כך: "לְפֶתַע זִנְּקָה לְעֵבֶר הַשִּׂיחִים בָּוָדִי". מה הטעות a) חסרה מילה b) טעות בניקוד c) חסרה אות/ הוספה של אות d) החלפת מילה במילה אחרת 8) המשפט הכתוב בסיפור הוא: "גם רועי הצטרף לשמחה הגדולה".   יוסי קרא את המשפט כך: "גַּם רוֹעִי הִצְטָרֵף לַשִּׂמְחָה גְּדוֹלָה". מה הטעות a) חסרה מילה b) טעות בניקוד c) חסרה אות/ הוספה של אות d) החלפת מילה במילה אחרת

דיוק בקריאה הכלבה הנאמנה

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?