LOMLJENJU - Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po _______________kruha., MIR - Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »______________vam bodi!«, DVOMI - Jezus je učencem dejal: Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo _______________?, ROKE - Poglejte moje ___________in moje noge, da sem res jaz., RIBE - Učenci so Jezusu ponudili kos pečene ________________., TRETJI - Kateri dan je Jezus vstal od mrtvih?, MOJZESOVI - V čigavi postavi je pisano, kar se bo zgodilo Jezusu. ,

3. velikonočna nedelja: Lk 24,35-48

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?