Ljubite svoje ____, dobro činite svojim ____, blagoslivljajte one koji vas ____, ____ za one koji vas zlostavljaju. Budite ____, Ocu vašemu: On daje da sunce njegovo izlazi zlima i ____ i da kiša pada i pravednicima i ____. Jer ako ____ samo one koji vas ljube, što osobito činite? Zar to isto ne čine i ____ I ako pozdravljate samo ____, što osobito činite? Zar to isto ne čine i oni koji ____ Boga? Isus želi da budemo poput njega, da ____ sve ljude. Ljubav prema drugima možemo pokazati kroz ____. Kad pomažemo drugima, ____ smo. U tom pomaganju ne smijemo nikoga ____. Čak ni one koji nas ____ i koji nam ponekad učine ____.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?