Većina ____ vode zarobljena je u ____ pa je živa bića ne mogu koristiti. ____ vode su živim bićima najlakše ____, ali njih ima ____. Zbog ____ raspodjele ____ vode na ____, stanovništvu nekih zemalja nedostaje ____ za zadovoljenje osnovnih životnih ____. S druge strane, stanovništvo nekih zemalja vode ima u ____ i koristi je ____ štednje. Problem ____ vode povezan je i s ____ industrije. Naime, zbog ____ industrije sve je ____ ____ vode. Iako ____ obiluje ____ vodom, njezine zalihe treba promišljeno iskorištavati i ____ ih od ____. Uz ____ vode, za ____ su s obzirom na čistoću ____ ____ vode. Na ____ je ____ ____ vode, a ____ ____ vode. ____ zemljine površine je prekriveno ____,a tek samo ____ je ____. Bez vode mi ____ mogli živjeti. Voda ____ potrebna svim živim bićima. ____ dio tijela živih bića izgrađen je od vode. Ona ____ da se u tijelu odvijaju ____ koji organizam ____ na životu. O-1: ____ 5-14: ____ 20-35: ____ 40-50: ____ 60-80: ____ Mozak: ____ Bubrezi: ____ Kosti: ____ Mišići: ____ Krv: ____ Voda je u čovjeku ____ izvor ____. Bez vode ____ života.

Raspodjela vode na zemlji

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?