1) Pentdabiran Kerajaan Malaysia dibahagikan kepada berapa peringkat? a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 2) Pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri bertujuan? a) melicinkan perjalanan sistem Persekutuan b) meningkatkan ekonomi c) mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan d) megeratkan hubungan antara kerajaan-kerajaan 3) Manakah yang bukan peringkat pentadbiran kerajaan Malaysia? a) Kerajaan Malaysia b) Kerajaan Persekutuan c) Kerajaan Negeri d) Kerajaan Tempatan 4) Pada peringkat persekutuan, apakah institusi yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia a) DUN b) PBT c) Fedral Land Development Authority d) Parlimen 5) Pilihan di bawah merupakan kandungan Senarai Persekutuan kecuali? a) Hal ehwal luar negara b) Pertahanan c) Keselamatan dalam negeri d) Kewangan 6) Berikut yang manakah mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang bagi negerinya? a) Dewan UndanganTempatan b) Dewan Undangan Negara c) Dewan Undangan Negeri d) Dewan Undangan Kebangsaan 7) Apakah fungsi Senarai Bersama? a) menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan ke dalam Persekutuan Malaysia. b) membolehkan parlimen dan DUN menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. c) Memboleh ekonomi meningkat d) Melicinkan perjalanan sistem Persekutuan 8) Antara tambahan kepada Senarai Negeri bagi Sarawak dan Sabah termasuklah a) Undang-undang dan adat anak negeri b) Perumahan c) Mahkamah Anak Negeri d) Kereta api di Sabah 9) Apakah jenis Kerajaan Tempatan? a) Majlis Bandaraya b) Majlis Perbandaran c) Majlis Daerah d) Majlis Negeri 10) Yang manakah anda pilih? a) b) c) d) e) f)

4.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?