1) ''WHAT DO YOU LOOK LİKE'' ? a) I'am tall and slim. b) I'am honest and hardworking. c) He is stubborn and selfish. 2) WHAT ARE YOU LİKE ? a) She is brown hair . b) I'am handsome and tall. c) I'am outgoing and friendly. 3) 'lndividual sports 'kelimesini anlamı nedir? a) bireysel sporlar b) takım sporları c) açık alan sporu 4) Aşşağıdaki eşleşmelerden hangisi 'yalnış'tır? a) never=hiçbir zaman b) seldom=sık sık c) hardly ever=nerdeyse hiç 5) Aşağıda verilen yılların okunuşlarından hangisi yanlış verilmiştir? a) 1918 =nineteen,eighteen b) 2021=twenty,twenty one c) 1905=nineteen ,five 6) Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi memeli değildir? a) Dolphin b) Walcon c) Bear 7) AŞAĞIDA VERİLEN HANGİ DAVRANIŞ OLUMSUZDUR? a) We should cut down a tree . b) We shouldn't hunt them. c) We should protect wild animals. 8) Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı değildir? a) ENJOYABLE / ENTERTAİNİNG b) BORİNG/DULL c) SECRET/SELL 9) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi yer / mekan  anlamıındadır? a) date b) blow up c) place 10) Yanda verilen davetiyede aşağıda verilen soruların hangisinin cevabı yoktur? a) Where is the party? b) What kind of party? c) What time party ?

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?