1) Sikapnya yang ________________ membuatkan dirinya dihormati orang. a) hartawan b) negarawan c) budiman 2) Novel yang laris di pasaran itu dikarang oleh ________________ yang terkenal. a) sasterawan b) seniman c) sukarelawan 3) Pada zaman dahulu, golongan ________________ sangat dihormati kerana kekayaan mereka. a) wartawan b) sukarelawan c) bangsawan 4) Nur Ain berminat untuk menjadi ___________kerana dia amat suka meneroka angkasa lepas. a) angkasawan b) negarawan c) sukarelawan 5) Sebelum masuk ke kolej itu, para pelajar juga perlu memenuhi________________ yang ditetapkan oleh pihak pentadbir kolej berkenaan. a) prauniversiti b) prasyarat c) prasangka 6) Zahra disukai oleh guru kerana mempunyai ________________ yang baik dan berhemah. a) tatabahasa b) tatatertib c) tatasusila 7) Bahasa dan pakaian merupakan ________________ bagi sesuatu bangsa di dunia. a) subbudaya b) subbidang c) subtopik 8) Kepulangan _____________ negara itu telah disambut dengan meriah oleh rakyatnya di lapangan terbang. a) mahaguru b) maharaja c) mahasiswa 9) Pelbagai ____________dikenakan sebelum layak masuk ke kolej itu. a) prakata b) prasarjana c) prasyarat 10) Adik Husni baru belajar di ________________sebelum melangkah ke Tahun 1. a) prasekolah b) prauniversiti c) prasyarat

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?