True: zo zeme, od chladničky, z hranola , zo zástavy, z roboty, od bratranca, od dreviny, do pálenice, z mraveniska, False: pri pivnici, aktovka, na konári, o lepidle, zmrzlinou, kuchárku, pavučine, medzi riadkami, pred školou,

Pád podstatných mien - Genitív

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?