1) Što predstavlja ovaj simbol? a) Razvrstavanje b) Recikliranje c) Zaštita okoliša 2) U koju kantu odvajamo plastiku? a) b) c) 3) Tko je najveći zagađivač? a) Vulkani b) Životinje c) Čovjek 4) Šume su a) "pluća" Zemlje b) "mozak" Zemlje c) "srce" Zemlje 5) Ako svoj otpad ostavimo uz cestu a) netko će ga pokupiti b) životinje će imati hranu i sklonište c) onečišćujemo okoliš 6) Koliko godina je potrebno plastičnoj boci da se razgradi u moru? a) 50 b) 15 c) 500 7) Koja životinja je omiljena hrana morske kornjače, a nalik je plastičnoj vrećici? a) Spužva b) Meduza c) Riba 8) Ostatke voća i povrća razdvajamo u a) biootpad/ kompost b) mješoviti otpad c) svejedno je 9) Oko 70% Zemlje je prekriveno a) vodom b) šumama c) stijenama

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?