quiero - jag vill, hay - det finns, junto - vid, brevid, allí - där, veo - jag ser, duva - paloma, pájaros - fåglar, árbol - träd, deberes - läxor, escondite - kurragömma, temprano - tidigt, hacer - att göra, deporte - sport, mismo - samma, mientras - medans, under tiden, cruzo - jag korsar, llegar - att komma/anlända, camino - väg, dar - att ge, fresa - jordgubbe,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?