1) Hadesten taharet ne ile yapılır? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) a) Gusül b) Abdest c) Bedenin temizlenmesi d) Elbisenin temizlenmesi e) Namaz kılınan yerin temizlenmesi f) Hepsi 2) Hangisi abdestin farzlarından değildir? a) Yüzü yıkamak b) Elleri ve kolları yıkamak c) Euzu besmele çekmek d) Başı meshetmek e) Topuklar dahil ayakları yıkamak 3) Hangisi ile teyemmüm yapılmaz? a) Toprak b) Taş c) Kum d) Tahta e) Kiremit 4) Hangisi abdesti bozan durumlardan değildir? a) Tuvalete girmek b) Vücuddan kan çıkması c) Yemek yemek d) Uyumak e) Namazda gülmek 5) Üç nokta yerine hangi kelime gelmelidir? "İnsanın bazı ibadetleri yapmasına engel kabul edilen, hükmen kirli olma haline ... denir. " a) Hades b) Hükmi temizlik c) Teyemmüm d) Necaset e) Nifas 6) Dinimizce pis sayılan ve duyu organlarıyla algılanabilen pisliklere ... denir. a) Necaset b) Taharet c) Hades d) Maddi temizlik e) Hükmi temizlik 7) "Büyük hadesten temizlenmek için kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde bütün bedeni yıkamak." neyin tanımıdır? Birden fazla seçenek gerekliyse işaretlenebilir. a) Gusül b) Boy abdesti c) Abdest d) Teyemmüm e) Hadesten taharet 8) Aşağıdakilerden hangisinde teyemmümün hükmü kalkar, yani teyemmüm artık abdest yerine geçemez hale gelir? (Gerekliyse, birden fazla cevap işaretlenebilir.) a) Su bulunduğunda b) Suyu kullanmaya engel durumlar ortadan kalktığında c) Yolculuk bittiğinde 9) Hangisi teyemmümün farzlarından değildir? a) Niyet etmek b) Elleri toprağa iki kere sürmek c) Yüzü bu toprakla meshetmek d) Kolları bu toprakla meshetmek e) Ayakları bu toprakla meshetmek 10) Hangileri maddi temizlik sınıfına girmez? a) Çöpleri yola atmamak b) Abdest almak c) Verdiği sözde durmak d) Elbisedeki bir kiri temizlemek e) Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?