Doğru: Farklı kültürlerdeki insanlara saygılı yaklaşmalıyız., Eğitim almak için farklı ülkelere göç yapılabilir., ülkemizde farklı kültürlerden insanlar vardır., Bizlerin de başka ülkelerde yaşaması gerekebilir., Başka ülkeden gelen insanlarla farklılıklarımız olduğu gibi benzerliklerimiz de vardır., Farklı kültürlere sahip olan insanlara karşı anlayışlı olmalıyız., Farklı kültürlere sahip insanların yaşam şekilleri farklı olabilir., Farklı kültürlerdeki kişilerin yaşam şekillerine saygılı olmalıyız., İnsanlar bir iş bulup çalışmak için göç edebilirler., Türkiye misafirperver bir ülkedir., Tüm insanlara karşı saygılı, hoşgörülü, anlayışlı davranmalıyız., Yanlış: Gezmeye gitmek göç etme sebebidir., Farklı kültürlerdeki insanlara ön yargılı olmalıyız., Başka ülkelerden gelen çocukların oyunlarını oynamamalıyız., Farklı kültürlere sahip olan insanlar bir arada yaşayamazlar., Farklı kültürlerdeki kişilerin alışkanlıklarını zorla değiştirmeye çalışırız., Farklı kültürden gelen çocuklarla oynamamalıyız., Farklı kültürlerdeki kişilerin giyim şekilleri bizim kültürümüzle tamamen aynıdır., Farklı kültürlerden insanlarla arkadaş olmak yeni kültürler tanımamızı sağlamaz.,

farklı kültürler bir arada

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?