neben - vedle, zwischen - mezi, in - v, do, vor - před, hinter - za, über - nad, unter - pod, auf - na (vodorovně), an - na (svisle),

Předložky se 3. a 4. pádem

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?