1) Presjek intervala [3,5] i [2, 4〉. a) 〈3, 4] b) [3, 4] c) [3, 4〉 d) 〈3, 4〉 2) Pripada li -2 intervalu [-7,- 2〉. a) Pripada b) Ne pripada 3) Svi su elementi intervala 〈-7,-2] veći od -7 a) Jesu b) Nisu

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?