ทำหน้าที่ในการนำอากาศเข้าสู่ร่างกาย, อวัยวะที่เวลาหายใจเข้าจพหอดลงและซี่โครงยกตัวขึ้นและจะขยายตัวทำให้ซีโครงลดต่ำลงเวลาที่หายใจออก, คล้ายฟองน้ำมีถุงลมเล็กๆภายใน อยู่ภายในร่างกายตั้งอยู่กลางทรวงอก, เป็นอวัยวะพิเศษ เมื่อลมผ่านจะทำให้เกิดเสียง, เป็นท่อทางเข้าของอากาศและเป็นท่อออกจากปอดที่ใหญ่ที่สุด,

อาการที่เกี่ยวข้องกับระบบการป่วย

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?