1) Καταθέτω στην τράπεζα 1000 € με επιτόκιο 5%. Σε 12 μήνες θα πάρω τόκο: a) 50 € b) 25€ c) 100 € d) 4,16 € 2) Η κυρία Αντωνία κατέθεσε στην τράπεζα 9.000 € με επιτόκιο 3,5%. Πόσα χρήματα θα πάρει σε έναν χρόνο, αν κάνει ανάληψη όλου του ποσού; a) 31,5 € b) 9.031,5 € c) 9315 € d) 93,10 € 3) Ένα βιβλίο πωλείται στη μισή τιμή προς 12 € και 25 λεπτά. Ποια ήταν η αρχική τιμή του βιβλίου; a) 24 € 50 λ. b) 6 € 50 λ. c) 25 € d) 24,75 € 4) Τα 1000 τετράδια κοστίζουν 1200 €. Τα 100 τετράδια κοστίζουν: a) 1,2 b) 120 c) 12 € d) 0,12 € 5) Χθες η Μαρία κοιμήθηκε για 1 ώρα και 35 λεπτά. Αν ξύπνησε στις 17:30 τι ώρα κοιμήθηκε; a) 16:00 b) 18:05 c) 16:05 d) 15:55 6) Ο Δημήτρης έφτασε στα Καλάβρυτα την Κυριακή στις 11:00 π.μ. και έμεινε εκεί για 48 ώρες. Ποια μέρα και ώρα έφυγε από τα Καλάβρυτα; a) Τρίτη στις 10:00 π.μ. b) Τρίτη στις 11:00 π.μ. c) Δευτέρα στις 11:00 π.μ. d) Δευτέρα στις 11:00 μ.μ. 7) Ο Πέτρος ξεκίνησε από τα Μέγαρα στις 7:05 π.μ. και έφτασε στο Μουζάκι στις 10:00 π.μ. . Το ταξίδι διήρκησε: a) 2 ώρες b) 3 ώρες c) 2 ώρες και 55 λεπτά d) 3 ώρες και 55 λεπτά 8) Η ώρα 19:30 μπορεί να γραφτεί και ως: a) 9:30 μ.μ. b) 7,30 μ.μ. c) 7:30 d) 7:30 μ.μ. 9) 3,5 κιλά - 35 γραμ. = a) 0 γραμ. b) 3,465 κιλά c) 3,15 κιλά d) 3.250 γραμ. 10) 100 τετράδια των 155 γραμ. το καθένα είναι συσκευασμένα σε ένα χάρτινο κουτί βάρους 300 γραμ. Ποιο είναι το συνολικό βάρος της συσκευασίας (χάρτινο κουτί και τετράδια); a) 15,8 κ. b) 18,3 κ. c) 1580 γραμ. d) 18.300 κ. 11) Το άθροισμα 14,41 χμ. και 1 μ. είναι ίσο με 14,51 χμ. a) Σωστό b) Λάθος 12) Ένας ενήλικας ζυγίζει περίπου 0,070 τόνους. a) Σωστό b) Λάθος 13) Ο μέσος όρος επίδοσης ενός μαθητή στα 5 διαγωνίσματα μαθηματικών είναι 91,4 %. Τα πρώτα 4 διαγωνίσματα ήταν 88%, 90%,100%, 89%. Τι ποσοστό % είχε το 5ο διαγώνισμα; a) 91% b) 88% c) 90% d) 99% e) 89% 14) Στην ακολουθία 5, 11, 23, 47, ......., ο αριθμός που λείπει είναι: a) 67 b) 70 c) 94 d) 95

Στ - Μαθηματικά - κεφ. 48-55 - Κριτήριο αξιολόγησης

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?