1) Gladijatorske igre (munus) vuku porijeklo iz etušćanske tradicije. a) Correct b) Incorrect 2) Naziv gladijator dolazi od latinske riječi "gladius" - mač. a) Correct b) Incorrect 3) Gladijatorske igre (munus) vuku porijeklo iz perzijske tradicije. a) Correct b) Incorrect 4) Naziv gladijator dolazi od latinske riječi "gladius" - štit. a) Correct b) Incorrect 5) Retiarii, secutores, mirmillones, hoplomachi i Thraces su vrste? a) igara b) gladijatora c) konjskih zaprega 6) Koje je drugo ime za Amphitheatrum Flavium? a) Colosseum b) Arena c) Circus maximus 7) Koju su rečenicu gladijatori izgovarali ulazeći u arenu? a) Ave, Caesar, morituri te amant! b) Ave, rex, morituri te salutant! c) Ave, Caesar, morituri te salutant! 8) Kako se nazivala osuda na smrt od divljih zvijeri? a) ad metalla b) ad bestias c) ad gladium 9) Kako se nazivala najpoznatija gladijatorska škola u starome Rimu? a) Ludus parvus b) Schola gladiatorum c) Ludus magnus 10) Kada bi gladijator stigao u gladijatorsku školu, postajao je članom...? a) Familia gladiatoria b) Familia magna 11) Na čelu gladiajtorske škole je "lanista" koji upravlja gladijatorima ili trguje njima. a) Točno b) Netočno 12) Gladijatori polažu svečanu prisegu ("Podnosit ću opekline, okove, batine i smrt od mača") – time su se odricali građanskih prava i prihvaćali da se prema njima postupa kao s ljudima najnižeg društvenog sloja. Kako se prisega naziva na latinskom jeziku? a) Sacramentum b) Monumentum c) Preces 13) Gladijatori su sudjelovali i u naumahijama. Što su naumahije? a) Borbe u cirku. b) Kazališne predstave. c) Bitke na vodi, u areni ili na jezeru 14) Što znači "pollice verso"? a) Okrenutim palcem bi publika ili car dali znak da gladijator mora biti ubijen. b) Okrenutim palcem bi publika ili car dali znak da gladijator mora biti pošteđen. 15) Koja je bila prvotna zadaća gladijatora? a) ubiti cara b) pobjeći iz arene c) zabaviti publiku 16) Kako su se nazivali najprepoznatljiviji gladijatori koji su, osim trozubca, imali i mrežu otežanu olovom u koju bi na početku borbe bacanjem pokušali uhvatiti protivnika i dovršiti ga ubodom trozubca. a) Retiarii b) Murmullones c) Secutores 17) Postojale su i žene gladijatorke. a) Točno b) Netočno. 18) Što je pompa? a) osuda gladijatora na smrt b) mimohod gladijatora c) pomilovanje gladijatora d) naziv za pobjednika 19) O popularnosti gladijatora svjedoči činjenica da su se rimske carice spuštale u odaje gladijatora ne bi li se s njima družile i provodile vrijeme. a) Netočno. b) Točno.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?