1) Apakah maksud Domain dalam akronim Domain Name System ? a) Sebuah alamat yang berasaskan nombor ataupun alamat IP b) Bahasa yang difahami oleh manusia c) Sebuah alamat yang berasaskan huruf dan nombor d) Bahasa yang difahami oleh komputer 2) Mengapakah syarikat perlu menggunakan DNS untuk Client / Pelanggan ? a) supaya website syarikat yang dilayari kelihatan menarik b) Supaya client atau pelanggan syarikat tersebut mudah mengingati nama syarikat atau alamat website syarikat mereka dengan mudah c) supaya hardware komputer dapat berfungsi dengan baik d) Supaya komputer dapat berhubung antara satu sama lain 3) Apa fungsi DNS kepada pengguna biasa ? a) Memproses data yang diterima supaya dapat digunakan oleh user b) Memastikan perkakasan menghasilkan gambar yang berkualiti c) Memacu perkakasan supaya perkakasan dapat menjalankan tugas dengan baik d) Memudahkan pengguna untuk mengingati alamat website.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?