1929 - נפלה הבורסה בניו יורק, כמות המניות שנמכרה ביום שנפלה הבורסה - 13 מיליון, כמות המניות שנמכרה כמה ימים אחרי שנפלה הבורסה - 30 מיליון, השתתפו בשמירה הכלכלית הזו בכך שסיפקו אשראי זול ומימנו את השקעותיהם של המשקיעים בבורסה. - הבנקים, ההשקעות גרמו ל.... - למכירים מוגזמים שהיו לא מציאותיים ועלייתם עודדה אנשים נוספים להשקיע בציפיה שירוויחו.,

נפילת הבורסה

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?