1) Kûçik li ku ye? Ew ..... ...... maseyê de ye.  a) li ser  b) li rex c) di bin d) li pêş 2) Pisîk li ku ye? Ew ________ maseyê ye. a) li ser b) li rex c) li paş d) li pêş 3) Kûçik li ku ye? Ew _____________ darê ye. a) li pêş b) li ser c) li paş d) li rex 4) Gog li ku ye? Ew _________ qutîyê ye. a) li pêş b) li rex c) li ser d) li paş 5) Pisîk li ku ye? Ew ________ kûçikan de ye. a) di navbera  b) li paş c) li pêş d) li ser 6) Kûçik li ku ye? Ew ______ qutîyê ye. a) li paş b) li ser c) li pêş d) li rex 7) Kurik li ku ye? Ew____________ qutîyê ye. a) li paş b) li pêş c) li rex d) li ser 8) Mişk li ku ye? Ew_________ maseyê de ye. a) di bin b) li paş c) li rex d) li ser

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?