1) pierwszą czynnością ratowniczą z łańcucha przeżycia jest? a) wczesne rozpoznanie- wzywam służby ratownicze  b) podanie lekarstw poszkodowanemu c) założenie opatrunku na rany 2) jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nieoddycha należy... a) rozpocząć RKO b) podać mu wodę do picia c) ucisnąć klatkę poszkodowanego 10 razy 3) jeśli jest dostępny dorosły może go użyć żeby przywrócić życie poszkodowanego a) telefon b) defibrylator c) ciśnieniomierz 4) udało mi się przywrócić oddech - teraz należy... a)  wezwać służby ratownicze b) zostawić poszkodowanego i pójść do domu c) obserwować poszkodowanego, ułożyć w pozycji bezpiecznej i czekać na przyjazd s

labirynt - łańcuch przeżycia

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?