1) פסח- משחק 2) חול המועד- ספר חוויה 3) חול המועד- ספר חוויה 4) חול המועד- ספר חוויה 5) חול המועד- ספר חוויה 6) חול המועד- ספר חוויה 7) שביעי של פסח-קטע 8) שאלה 9) מילה טובה לשכן 10) מחמאה לשכן 11) שאלה 12) יום השואה- שאלה 13) הידעת 14) הידעת 15) משימה 16) ראש חודש אייר- הידעת 17) ראש חודש אייר- הידעת 18) יום הזיכרון- שאלה 19) יום העצמאות- משימה 20) שאלה 21) משהו טוב שהיה היום 22) מילה טובה לשכן 23) מילה טובה לשכן 24) מחמאה לשכן 25) מחמאה לכיתה 26) מחמאה למורה 27) מעשה טוב שעשו לי 28) מעשה טוב שעשיתי 29) משהו טוב שהיה היום 30) פסח שני- הידעת 31) מעשה טוב שעשו לי 32) מעשה טוב שעשיתי 33) שאלה 34) ל"ג בעומר- סיפור 35) משהו טוב שהיה היום 36) אני רוצה לומר תודה ל 37) אני רוצה לומר תודה ל 38) סיפור 39) משימה 40) משהו טוב שהיה היום 41) שאלה 42) מילה טובה לשכן 43) קטע 44) יום ירושלים- משימה 45) אני רוצה לומר תודה ל 46) ראש חודש סיון- הידעת 47) מילה טובה למורה 48) משימה 49) שבועות- שאלה

ספירת העומר

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?