Dikdörtgene benzer bir nesne göster, Çembere benzer bir nesne göster, Daireye benzer bir nesne göster, Kollarını kullanarak paralel doğruları modelle, Kollarını kullanarak kesişen doğruları modelle, Dikdörtgenler prizmasına benzer bir nesne göster, Düzlem örneği göster, Bir kitap veya defter yardımı ile bir dar açı oluştur, Bir kitap veya defter yardımıyla dik açı oluştur, Bir kitap veya defter yardımıyla geniş açı oluştur, Basit analoji örneği ver, Silindire benzer nesne göster, Kollarını kullanarak dik kesişen doğru parçalarını modelle, Kollarını kullanarak ışını modelle, Piramide benzer nesne göster, Küp e benzer nesne göster, Koniye benzer nesne göster, Binalarımız hangi geometrik şekle benzer, Kareye benzer nesne göster, Kollarını kullanarak doğru parçasını modelle.

Benzeterek Matematik e Twinning Projesi

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?