Hiszek egy ____, mindenható ____,____ és földnek, minden láthatónak és ____ Teremtőjében. Hiszek az egy ____, Jézus ____, Isten egyszülött Fiában,aki az ____ született az idő ____ előtt. Isten az Istentől, ____ a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem ____, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi ____, leszállott a mennyből. Megtestesült a ____ erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius ____ alatt értünk keresztre feszítették,kínhalált szenvedett és ____. Harmadnapra ____ az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának ____, de újra eljön ____ ítélni élőket és holtakat és ____ nem lesz vége. Hiszek a ____, Urunkban és ____,aki az Atyától és a Fiútól ____, akit éppúgy ____ és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a ____ szavával. Hiszek az egy, ____, ____ és apostoli Anyaszentegyházban.Vallom az egy ____ a bűnök bocsánatára. Várom a holtak ____ és az eljövendő ____ életet. Ámen.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?