İsar - Başkasını kendine tercih etmek, Tecessüs - Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, Kibir - Kendini diğer insanlardan üstün görmek, Gıpta - İmrenmek, kıskançlık göstermeden istemek, Haset - Başkasının kötülüğünü isteyerek kıskanmak, Gıybet - Bir kimsenin yokluğunda arkasından kötü konuşmak, Suizan - Tahmine dayalı kötü yargılarda bulunmak, Haya - Allah'ın yasakladıklarını yapmaktan utanç duymak, Hüsnüzan - Başkası hakkında iyi düşünmek, iyi tahmin, İsraf - Bir şeyi normalinden çok harcamak, savurganlık, İftira - Bir kimseye kasıtlı olarak haksız yere suç atmak, İtidal - Ölçülü olmak, orta yollu olmak demektir., İfrat - Bir davranış veya işte aşırılığa gitmek, aşırılık, Tefrit - Tutum ve davranış için gereğinden aşağıda kalma durumu, Tevazu - Alçak gönüllü olmak demektir, Adalet - Hakkı gözetmek, Şecaat - Cesaretli olmak, korkaklık göstermemektir., İffet - Allah'ın yasakladığı davranışları yapmaktan kaçınmaktır, Hikmet - Bilgelik, yerindelik ve ölçülü davranma, Zulüm - Haksızlık yapmak, Müsamaha - Anlayış göstermek, affedici davranmak,

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?