1) Beth fyddi di'n (ei) ddathlu nesa? 2) Dweda rywbeth da am dy gymdogion di 3) Beth wyt ti byth yn (ei) fwyta amser brecwast? 4) Beth wyt ti'n (ei) feddwl o'r tywydd heddiw? 5) Wyt ti wedi prynu car newydd sbon erioed? 6) Beth yfi di nesa? 7) Pa fwyd wyt ti byth yn (ei) brynu mewn archfarchnad? 8) Beth wyt ti'n (ei) feddwl sy'n anodd wrth ddysgu Cymraeg? 9) Dweda rywbeth am y person ifanca yn dy deulu di 10) Beth o't ti'n (ei) feddwl o dy gwrs Cymraeg cynta di? 11) Beth wyt ti byth yn (ei) goginio gartre, ond yn hoffi (ei) fwyta ma's? 12) Beth bryni di nesa? 13) Pwy weli di yfory? 14) Pa fath o wyliau wyt ti byth yn (ei) ddewis? 15) Pa fath o raglenni teledu wyt ti byth yn (eu) gwylio? 16) Fyddi di'n edrych ar chwaraeon dros y penwythnos? 17) Wyt ti erioed wedi bod mewn hofrennydd erioed? 18) Ble baset ti byth yn gallu gweithio? 19) Pa ddiod wyt ti byth yn (ei) hyfed? 20) Ydy hi'n mynd i fwrw glaw dros y penwythnos? 21) Wyt ti'n darllen llyfr ar hyn o bryd? 22) Pa mor brysur o't ti'r penwythnos diwetha?

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?