Vysvětli, co je to ústava, Seřaď od nejdůležitějšího: zákon, vyhláška, ústava, Co se skrývá pod zkratkou OSN?, Jak můžu chránit svůj majetek?, Jmenuj příklad soudní moci, Jmenu příklad zákonodárné moci, Jmenuj příklad výkonné moci, Které odvětví práva řeší krádeže?, Které odvětví práva řeší přestupky?, Jmenuj příklad nadnárodní organizace..

Občanská výchova 9.B

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?