1) Πόσο κάνει 500 + 300; a) 700 b) 800 c) 900 d) 600 e) 1.000 f) 550 2) Πόσο κάνει 950 - 200; a) 650 b) 850 c) 750 d) 450 e) 800 f) 900 3) Πόσο κάνει 1.000 : 2; a) 600 b) 450 c) 700 d) 550 e) 500 f) 400 4) Πόσο κάνει 350 Χ 2; a) 800 b) 600 c) 750 d) 850 e) 700 f) 650 5) Πόσο κάνει 3 Χ 220; a) 620 b) 540 c) 740 d) 660 e) 560 f) 700 6) Πόσο κάνει 860 - 120; a) 740 b) 820 c) 750 d) 640 e) 660 f) 600 7) Πόσο κάνει 900 : 3; a) 400 b) 350 c) 250 d) 200 e) 220 f) 300 8) Πόσο κάνει 100 + 200 + 302; a) 402 b) 602 c) 502 d) 702 e) 802 f) 902 9) Πόσο κάνει 200 + 200 + 300; a) 600 b) 800 c) 700 d) 900 e) 500 f) 400 10) Πόσο κάνει 1.000 - 200 - 300; a) 600 b) 700 c) 800 d) 500 e) 300 f) 400

Πράξεις μέχρι το 1.000

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?