1) Antara berikut, risiko yang manakah boleh diukur dengan wang? a) risiko membuat pelaburan saham dalam pasaran saham b) risiko membeli sebuah kereta terpakai c) risiko motosikal dicuri 2) apakah tujuan insurans? a) memberikan keuntungan kepada pemegang polisi b) memberikan keuntungan kepada syarikat insurans c) memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. 3) siapakah pemegang polisi? a) suatu polisi dan sebagai bukti kepada perjanjian yangtelah dibuat antara syarikat insurans dengan pemegang polisi b) pihak yang akan menuntut dan menerima pampasan atas kerugian yang dialami c) pihak yang bersetuju untuk membayar pampasan atas kerugian yang telah diinsuranskan 4) berikut merupakan jenis-jenis insurans hayat kecuali a) insurans kemalangan diri b) insurans kematian c) insurans hilang upaya d) insurans penyakit kritikal 5) jenis-jenis insurans am a) insurans kemalangan diri b) insurans motor c) insurans kematian d) insurans perubatan dan kesihatan e) insurans perjalanan f) insurans kebakaran

MATEMATIK PENGGUNA: INSURANS

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?