Μονοψήφιοι αριθμοί: 2, 4, 5, 8, 9, Διψήφιοι αριθμοί: 14, 27, 38, 49, 50,

Βάλε τους μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς στη σωστή ομάδα.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?