1) Se formează cel puțin un precipitat a) atunci când o sare ușor solubilă reacționează cu apa. b) atunci când o sare ușor solubilă reacționează cu o altă sare ușor solubilă. c) atunci când o bază reacționează cu un acid. 2) Reacția dintre acid clorhidric și hidroxid de potasiu formează a) clorură de potasiu și apă. b) clorat de potasiu și apă. c) clor și apă. 3) Reacția de schimb este a) o reacție între o substanță compusă și. o substanță simplă b) o reacție în care se formează două substanțe compuse. c) o reacție în care un element îl înlocuiește pe altul. 4) Nu se formează precipitat în următoarea reacție: a) MgCl2 + AgNo3 b) BaCl2 + Na2SO4 c) MgCl2 + NaNO3 5) md=450g; c=56% a) ms=803,75 b) ms=802,75 c) ms=803,57

Reacția de schimb

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?