Krąg zachodni: powstał na fundamencie chrześcijaństwa, swoboda jednostki, indywidualizm, poszanowanie życia i godności człowieka, Krąg buddyjski: Ośmioraka ścieżka, wiara w reinkarnację, wiara w ulotność życia społecznego ogranicza rozwój gospodarczy, rola małżeństwa i rodziny jest ograniczona, Krąg afrykański: mieszanina wierzeń - od wiary w siły przyrody po chrześcijaństwo i islam, wpływ kolonializmu na system prawny, wpływ kolonializmu na język urzędowy i religię, Krąg latynoamerykański: dominacja języka hiszpańskiego, krzyż, rodzina i radość życia należą do największych wartości, otwartość na inne kultury, samba, Krąg prawosławny: bliski związek władz kościelnych i państwowych, , silna i scentralizowana władza, wolność gospodarcza ograniczona przez państwo, Krąg chiński: wpływ konfucjonizmu, posłuszeństwo władzy, dobro ogółu przewyższa dobro jednostki, hierarchizacja stosunków społecznych, Krąg islamski: , w prawie ważne są nakazy religijne, uznawanie wielożeństwa, bezwzględne posłuszeństwo kobiet względem mężczyzn, ramadan, Krąg hinduistyczny: Aum, kastowy podział społeczeństwa, wartością jest dobrobyt i sukces,

Kręgi cywilizacyjne. Dobierz właściwe pojęcia do odpowiednich kręgów kulturowych

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?