1) 4 χιλιετίες και 75 χρόνια a) 4075 χρόνια b) 475 χρόνια c) 4705 χρόνια 2) 3 χρόνια και 6 μήνες a) 44 μήνες b) 36 μήνες c) 42 μήνες 3) 70 δευτερόλεπτα a) 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα b) 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα c) 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο 4) 120 μήνες a) 12 χρόνια b) 10 χρόνια c) 10 χρόνια και 2 μήνες 5) 26 ώρες a) 1 ημέρα και 2 ώρες b) 1 ημέρα και 6 ώρες c) 2 ημέρες και 6 ώρες 6) 370 ημέρες a) 1 χρόνος b) 1 χρόνος και 70 ημέρες c) 1 χρόνος και 5 ημέρες

Μετατροπές σε μονάδες μέτρησης του χρόνου

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?