Εμείς ____ στην Πάτρα. ____ μένει στον Κάλαμο. Εσύ και ο Κώστας ____ εδώ; Ο Ηλίας και ο Σπύρος ____ μακριά. Εγώ και εσύ ____ μαζί. Η Κατερίνα και η Μαρία ____ στην Αθήνα πια. ____, πού ακριβώς μένεις; Κυρία Αλέκα, ____ κοντά; Εμείς ____ χωριστά. Εγώ ____ στο σπίτι με την αδερφή μου.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?